Sedre Av Köşkü Restorasyonu

           Sedre AvKöşkü, Alaaddin Keykubat Döneminden Selçukluların kamu yapılarından sadece birisidir. Zamanında hükümdarın avlanmak için şehir dışına çıktığında konaklama yaptırdığı korunaklı taş duvarlı Zemin+1 Katlı dönem yapısıdır. Nitelikli bir dönem yapısı olan Sedre Av Köşkü 1.sınıf tarihi eseryapı olarak tescillenmiş ve bir çok disiplinlere hizmet etmiştir. Bütçesi Valiliğe ait olan projelerinin yapımı Mimari-Restorasyon Departmanımız tarafından başarıyla projelendirilmiş olup Analitik Rölöve, Kronolojik Analizleri ve Müdahale Paftaları ile Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri Antalya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’ndan onaylatılmıştır. Sydre antik kentinden devşirme malzemeleri ile yapılan Av Köşkü’nün Arkeolojik Kazı Çalışması ve projelendirilmesi de Alanya Arkeoloji Müzesi ile Vbirlikte çalışmalarımız neticesiyle sonuçlanmıştır. Günümüz koşullarında Av Müzesi olarak kullanılmak üzere Restorasyon Projesi hazırlanıp teslim edilmiştir.

Halep Pasajı Restorasyonu

Çok yakında proje hakkında tanıtım açıklaması yapılacaktır…

Sümbül Efendi Konağı Restorasyonu

Ahmet Saraçbaşı Konağı. Osmanlı Padişahlarından II.Abdülhamit Han’ın saraçbaşısı olan, 20.yy başlarında Balkanlar’da zuhur eden savaşlar neticesiyle Vidin’den göç eden Ahmet Efendi’ye ait konak yapısıdır. Haakgroup Mimarlık tarafından gerekli analiz, araştırma, incelemeler ile Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri ve mevcutta ayakta olmayan müştemilat birimlerini tespite yönelik arkeolojik kazı çalışmaları ve temel kazı rölöveleri yapılmıştır.