Sümbül Efendi Konağı Restorasyonu

Ahmet Saraçbaşı Konağı. Osmanlı Padişahlarından II.Abdülhamit Han’ın saraçbaşısı olan, 20.yy başlarında Balkanlar’da zuhur eden savaşlar neticesiyle Vidin’den göç eden Ahmet Efendi’ye ait konak yapısıdır. Haakgroup Mimarlık tarafından gerekli analiz, araştırma, incelemeler ile Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri ve mevcutta ayakta olmayan müştemilat birimlerini tespite yönelik arkeolojik kazı çalışmaları ve temel kazı rölöveleri yapılmıştır.